Οροι Επισκευής Service

O πελάτης αποδέχεται ότι παραδίδοντας τη συσκευή του σε εμάς για επισκευή  η συσκευή έχει κάποια βλάβη  η έχει παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία  σε κάποιο από τα συστήματα της και δίνει την εξουσιοδότηση στο mobit.gr να επέμβει στην συσκευή.

O πελάτης αποδέχεται ότι παραδίδοντας τη συσκευή του σε εμάς για επισκευή, ενδέχεται να χάσει  την εγγύηση του κατασκευαστή της και ταυτόχρονα απαλλάσσει το mobit.gr  από την κατάργηση  της εγγύησης του κατασκευαστή της ,  λόγω της επισκευής η της απόπειρας επισκευής .

Kατά την παράδοση της συσκευής για επισκευή θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλες οι κάρτες (SIM ) (micro-sd) το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους.

​Η τιμή επισκευής που έχει συμφωνηθεί αφορά μόνο την αναφερόμενη βλάβη. Τυχών επιπλέον προβλήματα της συσκευής που δεν έχουν αναφερθεί και εφόσον διαπιστωθούν μετά από το διαγνωστικό τεχνικό έλεγχο θα ενημερωθεί ο πελάτης για το επιπλέον κόστος .

Εαν η συσκευή  παρουσιάσει επιπλέον  πρόβλημα από αυτό που ανέφερε ο πελάτης πριν την έναρξη της επισκευής η κατά την διάρκεια της επισκευής η και μετά το τέλος τής  επισκευής. Σε αυτήν την περίπτωση το mobit.gr  δεν φέρει καμιά ευθύνη και  απαλλάσσεται από κάθε  αποζημίωση προς τον πελάτη για την δυσλειτουργία τής συσκευής  του και εχει το δικαιωμα να χρεώσει στο πελάτη το κόστος  ελάχιστης χρέωσης των 10€ για τον διαγνωστικό ελεγχο της συσκευής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε προχωρήσουμε σε επισκευή και αυτή δεν πετύχει όπως αναμένεται το mobit.gr δεν είναι υποχρεωμένο να παραδώσει την συσκευή πίσω σε εσάς όπως στην κατάσταση που την παρέλαβε.

Για αδιάβροχες συσκευές το μετά το πέρας η την απόπειρα της επισκευής της συσκευής το mobit.gr  δεν είναι υποχρεωμένο να παραδώσει την συσκευή στον πελάτη με τις ιδιότητες της αδιαβροχοποίησης της συσκευής όπως αυτή έχει κατασκευαστεί από την εταιρία της συσκευής.

Για επισκευές που αφορούν Βρεμένη συσκευή (υγρασία) δεν ευθυνόμαστε για την σωστή μελλοντική λειτουργιά της συσκευής σε αυτήν την περίπτωση δεν δίνεται καμιά εγγύηση επισκευής .

Το mobit.gr καλύπτει μονό την επισκευή της συγκεκριμένης βλάβης που έχει επισκευάσει και δεν φέρει καμιά ευθύνη για βλάβες που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον στην συσκευή .

Το mobit.gr ενδέχεται να προχωρήσει σε επαναπρογραμματισμό ή αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής στα πλαίσια των οδηγιών των κατασκευαστριών εταιρειών. Στην περίπτωση επαναπρογραμματισμού ή αναβάθμισης, είναι πολύ πιθανόν να διαγραφούν όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία στη μνήμη της συσκευής (τηλεφωνικός κατάλογος, μηνύματα, φωτογραφίες, μουσική κλπ) για τα οποία to mobit.gr  δε φέρει καμία ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια επισκευής  mobit.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή. Για τη διατήρηση των πληροφοριών και των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή , υπεύθυνος είναι αποκλείστηκα  ο πελάτης

To Βackup γίνετε κατόπιν αίτησης του πελάτη και γίνετε με την αντίστοιχη χρέωση εάν αυτό είναι εφικτό

Tο  mobit.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις επισκευών οι οποίες οφείλονται σε αδυναμία παράδοσης των απαραίτητων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων από τον προμηθευτή η κατασκευαστή

Για την παραλαβή οποιασδήποτε συσκευής από το τεχνικό μας τμήμα πρέπει απαραίτητα να έχει εξοφληθεί η αξία της επισκευής ή το κόστος ελάχιστης χρέωσης.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της συσκευής και δεν επιθυμείτε να την επισκευάσουμε θα χρεωθείτε το ελάχιστο ποσό των 10€  για τον διαγνωστικό έλεγχο της συσκευής. (Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ)

Εφόσον σας έχουμε ενημερώσει  για την κατάσταση της συσκευή σας τηλεφωνικά η με  email  και δεν επιθυμείτε  να την παραλάβετε η συσκευή θα αποθηκευτεί επί διάστημα 90 ήμερων στο κατάστημά μας .  Μετά από 90 μέρες  αν δεν παραλάβετε την συσκευή σας δίνετε το δικαίωμα στο mobit.gr να προβεί σε εκποίηση της συσκευής  για να καλύψει έξοδα του καταστήματος  η αντίστοιχα να προβεί σε ανακύκλωση της .

Το mobit.gr δεν είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε επισκευή και εχει δικαίωμα να αρνηθεί την αρχική επισκευή που συμφωνήθηκε με τον πελάτη εφόσον διαπιστώσει μετά από τεχνικό έλεγχο ότι υπάρχουν επιπλέων προβλήματα στην συσκευή πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν από τον πελάτη και εχει το δικαιωμα να χρεώσει στο πελάτη το κόστος  ελάχιστης χρέωσης των 10€ για τον διαγνωστικό ελεγχο της συσκευής