Apple (70)

Samsung (178)

Huawei (72)

Xiaomi (100)

Realme (10)

OnePlus (2)

Nokia (17)

Sony Xperia (12)

Lenovo (1)

LG (10)

HTC (6)

Motorola (1)

Universal (6)