Επιστροφές προϊόντων

Μπορείτε να κάνετε επιστροφή προϊόντων στις περιπτώσεις τις οποίες για οποιονδήποτε λόγο, αλλάξατε γνώμη και δεν επιθυμείτε πλέον την αγορά του προϊόντος, η παραγγείλατε λάθος προϊόν και εφόσον δεν έχει περάσει η αναφερόμενη προθεσμία υπαναχώρησης ( 14 ημερολογιακών ημερών) από την στιγμή που παραλάβατε τα προιόντα. Το μόνο που επιβαρύνεστε είναι τα μεταφορικά έξοδα αποστολής που είναι 3.5 € (με ΦΠΑ) κατόπιν συνεννόησης μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς το mobit.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2551403590.

Tο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση όπως παραλήφθηκε μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του όπως ακριβώς την παραλάβατε χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία
Σε περίπτωση περίπτωση που ελεγχθούν τα προϊόντα και δεν βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση με άθικτη την συσκευασία τους δεν θα γίνεται δεκτή η επιστροφή τους.
Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν αποκλειστικά εσάς και είναι 4,00 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής χρεωστικής κάρτας.(Δεν γίνετε επιστροφή χρημάτων το κόστος αποστολής).
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. (Δεν γίνετε επιστροφή χρημάτων το κόστος αποστολής).
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή. Το mobit.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί την επιστροφή των προϊόντων.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα θεωρηθεί/ούν ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση (DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση του mobit.gr.
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του σε εσάς .
Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο , Απ. Λιανικής ) και πλήρη τη συσκευασία του.
Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας,
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
Εφόσον έχετε αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχετε το δικαίωμα επιστροφής αυτού τότε θα πρέπει να επιστρέψετε, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού.
Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται, ανανεώνεται, ή με άλλο τρόπο επηρεάζεται λόγω επακόλουθης πώλησης, επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του mobit.gr

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του mobit.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.
Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με το mobit.gr
Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από εσάς
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε, τότε το mobit.gr δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, Απ. Λιανικής) και πλήρη την συσκευασία του.
Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρία που συνεργάζεται το mobit.gr
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα, η επιστροφή των χρημάτων σε εσάς θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής , χρεωστικής κάρτας.
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το mobit.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται, ανανεώνεται, ή με άλλο τρόπο επηρεάζεται λόγω επακόλουθης πώλησης, επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος.

Υπαναχώρηση – Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους σας

Αν θέλετε να κάνετε ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν δοθεί προς αποστολή στην εταιρία Courier εκ μέρους του mobit.gr
Η ακύρωση μπορεί να γίνει μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς το mobit.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2551403590.
Η ακύρωση δεν γίνεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους του mobit.gr με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με τηλεφωνική επικοινωνία προς τον πελάτη.

Μετά την αποστολή της παραγγελίας δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της και η ακύρωση εμπίπτει στην πολιτική επιστροφής προϊόντος.Τα μεταφορικά τέλη των επιστροφών είναι υπ’ ευθύνη του πελάτη


Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το mobit.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το mobit.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).
Σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από το mobit.gr (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας τότε το mobit.gr υποχρεούται εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού.
Στην περίπτωση αυτή το mobit.gr θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις του, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και το mobit.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Όροι εγγύησης:

Η εγγύηση του προϊόντος έχει διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς της εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής.
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σήματα, κωδικοί προϊόντος, Serial No.κλπ)
Να είναι σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Φυσιολογική φθορά.
Προϊόντα που έχουν υποστεί τροποποίηση, κατάχρηση, αμέλεια, ατυχήματα, κακή συντήρηση, επισκευή από οποιονδήποτε πλην του service του mobit.gr.